Dodacie a platobné podmienky

Dodanie tovaru

 1. Tovar sa dodáva na miesto dodania určené kupujúcim v objednávke. Kupujúci môže zvoliť aj iné miesto dodania tovaru, než ktorý označil ako svoju adresu bydliska. V takom prípade kupujúci uvedie v objednávkovom formulári toto miesto dodania a kontaktnú osobu splnomocnenú na prevzatie tovaru v tomto mieste. Toto miesto sa potom považuje aj za miesto na úhradu kúpnej ceny, ak nebude uhradená inak.
 2. Miesto a termín dodania potvrdí predávajúci kupujúcemu v potvrdení objednávky.
 3. Obvyklá lehota na dodanie tovaru je 3 pracovné dni. Ak nie je tovar skladom, môže dodacia lehota činiť až 30 dní, o čom bude kupujúci prostriedky elektronickej komunikácie pri potvrdení objednávky predávajúcim alebo bez zbytočného odkladu po tomto potvrdení vyrozumený. Po uplynutí aj tejto lehoty je možné s kupujúcim dojednať ďalšiu dodaciu lehotu; ak nie je táto dojednaná, považuje sa zmluva za zrušenú. Predávajúci aj kupujúci sú si povinní v takom prípade vydať, čo už bolo plnené.
 4. Tovar je dodávaný týmito spôsobmi:
  1. prostredníctvom zmluvného prepravcu/dopravcu;
  2. prostredníctvom držiteľa poštovej licencie (ďalej tiež len „poštou“).

Pokiaľ nie je akcia na zníženie dopravného a ak má objednaný tovar celkovú cenu vyššiu ako 40 EUR, doručí ich predávajúci kupujúcemu v dohodnutom termíne dodania a na svoje náklady prostredníctvom PPL.

Predávajúci odovzdá zmluvnému prepravcovi tovar spravidla do 48 hodín od uzavretia zmluvy, ak bola zvolená platba dobierkou, prípadne v tej istej lehote od zaplatenia kúpnej ceny (viď. bod 4.3.), ak bol zvolený iný spôsob platby, než dobierkou. Kupujúci berie výslovne na vedomie, že v prípade zvolenia spôsobu platby prevodom na účet uvedená lehota začína plynúť až okamihom pripísaním kúpnej ceny na účet. V prípade realizácie objednávky v čase marketingovej akcie alebo v iných situáciách sa môže doba expedície predĺžiť.

Prehľad možných spôsobov doručenia zásielok a ich ceny:

 • dobierka balík – 1,5 EUR
  • doprava PPL na adresu – 5 EUR
  • doprava Packeta výdejní místa a Z-boxy – 4 EUR


* Pre zásielky nad 40 EU (vr. DPH) je doprava pre tento spôsob doručenia Zadarmo. Zásielka bude odoslaná cez Českú poštu (Balík Do Ruky).

Prehľad možných spôsobov platby:

 1. Dobierka
 2. Prevodom z účtu
 3. Platba kartou

Všetky ceny za dopravu a spôsoby platby sú uvedené vrátane DPH.
Pri využití zľavy je pre uplatnenie nároku na dopravu zadarmo smerodajná konečná cena zásielky po zľave, tzn. konečná cena musí byť aj po uplatnenej zľave vyššia ako 40 EUR (vr. DPH).

 • V prípade nezastihnutia kupujúceho na adrese miesta dodania zanechá prepravca oznámenie a pokúsi sa (var.: tovar doručiť nasledujúci pracovný deň) dohodnúť (napr. telefonicky či iným vhodným spôsobom) s kupujúcim iný termín dodania. Ak tovar doručuje držiteľ poštovej licencie a ak nie je kupujúci v mieste dodania zastihnutý, postupuje sa podľa pravidiel pre doručovanie stanovených držiteľom poštovej licencie. Prípadné viacnáklady spojené s opakovanými pokusmi o doručenie tovaru je kupujúci povinný predávajúcemu na jeho výzvu uhradiť.
 • Tovar je dodávaný v bežných obaloch od výrobcu. Spolu s objednaným tovarom je dodávaný, ak to vyžaduje povaha objednaného tovaru, návod na obsluhu. Po prevzatí tovaru je kupujúcemu zaslaná e-mailom vo formáte PDF faktúra s náležitosťami daňového dokladu. Kupujúci, prípadne iná osoba, ktorá je na prevzatie tovaru kupujúcim splnomocnená, musí svojím podpisom na príslušnom dokumente potvrdiť riadne prevzatie objednaného tovaru spolu so všetkými uvedenými dokladmi.
 • Nebezpečenstvo škody na veci prechádza na kupujúceho odovzdaním veci na prepravu tretej osobe (držiteľovi poštovej licencie/prepravcovi).

Cena tovaru a platobné podmienky

 1. Cenou tovaru je cena uvedená v aktuálnej ponuke predávajúceho na www.frosch-eko.sk platná ku dňu odoslania objednávky kupujúcim. Cena výrobku je uvedená vrátane DPH. Cena sa stáva záväznou uzavretím zmluvy.
 2. Úhrada kúpnej ceny je možná nasledujúcimi spôsobmi:
  1. dobierkou pri dodaní objednaného tovaru poštou;
  2. v hotovosti pri prevzatí tovaru od zmluvného prepravcu;
  3. bezhotovostne na bankový účet

Číslo účtu: 217955609/0300Názov banky: ČSOB, a.s., a to pri odosielaní objednávky.

 1. Platby kúpnej ceny uskutočňované bezhotovostne sa považujú za vykonané okamihom ich pripísania na účet predávajúceho. Platby, ktorých vykonanie je medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnuté v hotovosti, sa považujú za vykonané okamihom ich vykonania osobe splnomocnenej na to predávajúcim alebo pracovníkovi držiteľa poštovej licencie alebo pracovníkovi zmluvného prepravcu.

Hľadanie

Hľadajte medzi produktmi či našimi článkami.

Top produkty