Kontakt

Melitta ČR s.r.o.
Distribútor pre ČR a SR
Smíchov Gate
Plzeňská 3217/16
150 00 Praha 5
e-mail: office@melitta.cz
Tel: 222 581 713

Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu

V prípade, že dôjde medzi spoločnosťou Melitta ČR a.s. a spotrebiteľom na vznik spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takého sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je Česká obchodní inspekce Ústredný inšpektorát – oddelenie ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

Hľadanie

Hľadajte medzi produktmi či našimi článkami.

Top produkty