Ekológia

Hlavnou misiou a náplňou značky Frosch je nepretržitý vývoj, ktorý posúva udržateľnosť značky stále ďalej. Udržateľnosť pre nás nie je cieľom, ale cestou. Neustále sa zvyšujúca záťaž, ktorej vystavujeme naše životné prostredie, vedie stále k novým a novým výzvam, ktorým treba na poli ekológie čeliť. Našou snahou je na tieto výzvy reagovať a to cestou inovácií, ktoré zostávajú voľne dostupné všetkým firmám v rámci konceptu „Open Innovation“, kedy žiadna z inovácií nie je značkou Frosch patentovaná.

Preto v roku 2012 vznikla iniciatíva Frosch, ktorá má za úlohu hľadať nové, udržateľné riešenia v oblasti ochrany životného prostredia a zachovania zdrojov. Prostredníctvom konceptu „Open Innovation“ vyzývame ďalšie spoločnosti, aby sa pripojili k našim iniciatívam, medzi ktoré patrí Recyklačná iniciatíva, hľadajúca nové spôsoby recyklácie a využitia recyklovaných materiálov, Iniciatíva pre európsku kultiváciu, ktorá sa usiluje o neustále zvyšovanie podielu obnoviteľných surovín európskeho pôvodu v ako sú slnečnicový, ľanový alebo olivový olej.

Tieto celoeurópske iniciatívy sa snažíme dopĺňať lokálnymi, českými a slovenskými, iniciatívami ako je iniciatíva Zasaďte strom so žabkou.

„Dôveryhodný ekologický výrobok môže pochádzať iba od spoločnosti, ktorá sa dôsledne usiluje o udržateľnosť vo všetkom, čo robí. Spoločnosti, ktorá každý deň dokazuje svoje povedomie o ochrane životného prostredia a spoločenskú zodpovednosť.

Tým, že pri každom obchodnom rozhodnutí vždy zohľadňujeme udržateľnosť, budujeme dôveru našich zákazníkov. Sme presvedčení, že stále viac spotrebiteľov si želá byť informovaných o sociálnych a ekologických podmienkach, za ktorých sú ich výrobky vyrábané.“

Reinhard Schneider

generálny riaditeľ spoločnosti Werner & Mertz

Udržateľnosť nie je pre spoločnosť Werner & Mertz trendom, ale súčasťou firemnej tradície. V rámci dobrovoľnej a nezávislej certifikácie EMAS už dlhý čas každoročne informujeme o pokroku, ktorý naša spoločnosť dosiahla v oblasti výroby šetrnej k životnému prostrediu a úspornej k zdrojom.

Aktivity spoločnosti Werner & Mertz v oblasti trvalo udržateľného rozvoja majú stále väčší vplyv aj mimo našej spoločnosti: vďaka iniciatíve Frosch a cieleným projektovým partnerstvám sme na čele inovatívnych, udržateľných riešení. Týmto spôsobom môžeme prinášať nové podnety do nášho vlastného odvetvia aj mimo neho.

Hľadanie

Hľadajte medzi produktmi či našimi článkami.

Top produkty