Certifikáty

Trvalá udržateľnosť je pre nás úplne zásadná. Produkty so zelenou žabkou na obale sú ekologické počas celého životného cyklu. Zohľadňujeme ekologické princípy pri výbere surovín a voľbe dodávateľov, pri práci s energiami, obalmi až po to, aby boli všetky produkty ľahko biologicky odbúrateľné a obaly úplne recyklovateľné a naše produkty tak nezanechávali žiadnu ekologickú stopu. Tento prístup môžeme doložiť niekoľkými certifikátmi:

EMAS

Skratka EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) označuje jednu z najvyšších dosiahnuteľných certifikácií týkajúcich sa ekológie a ochrany životného prostredia. Audit podmieňujúci túto certifikáciu podstupujeme dobrovoľne už od roku 2003 a každoročne úspešne obhajujeme. Zahŕňa podrobné preskúmanie vplyvu výrobného procesu a interných procesov na životné prostredie. Hodnotia sa všetky aspekty podnikania – od zaobchádzania s prírodnými zdrojmi, cez samotnú výrobu, produkt, obal aj každoročné inovácie. Čím dlhšie značka audit podstupuje, tým intenzívnejšie je teda jej zapojenie do ekologických projektov a iniciatív. EMAS je tak považovaný za najnáročnejšiu ekologickú certifikáciu. Európsky parlament bohužiaľ neumožňuje umiestnenie EMAS loga na obal produktu.

CRADLE TO CRADLE®

Všetky naše produkty vznikajú podľa princípu Cradle to Cradle®, ktorý sa usiluje o to, aby technologický a výrobný proces produktov bol uzavretý. Nákupom našich produktov tak nevzniká žiadny nový plastový odpad. Toho dosahujeme tak, že na výrobu našich plastových obalov využívame iba plastový odpad, ktorý z 75 % pochádza zo žltého kontajnera,  a zvyšných 25 % z výrobného odpadu. Práve to je princíp Cradle to Cradle® alebo z kolísky do kolísky, ktorý je opakom lineárneho princípu Cradle to Grave (z kolísky do hrobu), čo je princíp väčšiny konvenčných čistiacich prostriedkov. Princíp Cradle to Cradle® sa ale netýka len obalového materiálu ale aj aktívnych látok a ďalších zložiek, ktoré sú volené tak, aby boli netoxické počas používania a v ďalších fázach, ako je výroba, recyklácia a opätovné použitie. Túto certifikáciu získavajú konkrétne produkty, nie celá značka. Každým rokom navyšujeme počet produktov s touto certifikáciou.

EU ECOLABEL

Medzinárodne uznávaná a najrozšírenejšia eko certifikácia udeľovaná od roku 1992. EU Ecolabel je udeľovaný produktom, ktoré spĺňajú ekologické štandardy po celú dobu ich životnosti: od ťažby surovín po výrobu, distribúciu a likvidáciu. Tieto produkty majú nižší vplyv na životné prostredie napríklad s ohľadom na emisie v ovzduší, vodné emisie, nižšiu spotrebu elektrickej energie a lepšie využívanie odpadov v porovnaní s podobnými produktmi na trhu. Všetky naše produkty spĺňajú štandardy tejto certifikácie.

LEED PLATINUM

Sme pyšní, že značka Frosch je skutočne ekologická, a to od výroby až po naše kancelárie. V roku 2012 získala naša centrála v Mohuči ocenenie pre ekologické výstavby LEED Platinum (Leadership in Environmental & Energy Design). Pomocou veterných turbín, fotovoltaických panelov a využitia geotermálnej podzemnej vody vyrába budova o 20 % viac energie ako spotrebuje na bežnú prevádzku.

TÜV DIN EN ISO 9001

Od roku 2001 je náš systém riadenia kvality pre vývoj a dodávky výrobkov v závode v Mohuči certifikovaný podľa kritérií DIN EN ISO 9001. Od roku 2002 má tento certifikát aj náš druhý výrobný závod v rakúskom Halleine.

ISO 14001

Výrobné závody značky Frosch sú už niekoľko rokov držiteľmi certifikátu ISO 14001. ISO 14001 je celosvetová norma pre systémy environmentálneho manažmentu vydaná nezávislou mimovládnou organizáciou. Tento certifikát preukazuje, že spĺňame štandardy uznávaného systému environmentálneho manažmentu pre použitie v Japonsku a ďalších mimoeurópskych krajinách.

A.I.S.E.

Už v roku 2005 sme sa ako prvý stredne veľký podnik v odbore pracích prostriedkov a mydiel stali aktívnym členom Medzinárodnej asociácie pre pranie a čistenie A.I.S.E, ktorá je jednou z najstarších a najsilnejších organizácií v odvetví čistiacich a ošetrujúcich produktov. Cieľom asociácie je, aby produkty určené na čistotu a hygienu boli bezpečné, udržateľné a priateľské ako pre zákazníkov, tak pre životné prostredie.

GREEN BRANDS

Green Brands sú medzinárodnou, nezávislou brand-marketingovou organizáciou, ktorá v spolupráci s medzinárodnými inštitúciami zaoberajúcimi sa udržateľným rozvojom a ochranou životného prostredia vyznamenáva udržateľné značky. Frosch je jednou z prvých značiek v Českej republike a Slovenskej republike, ktorá sa môže pýšiť pečaťou Green Brands. V roku 2024 sme toto ohodnotenie znovu obhájili.

MOST TRUSTED BRAND

Reader’s Digest od roku 2001 každoročne zisťuje dôveru nemeckých zákazníkov v značky. Štúdia je jedinečná v tom, že spotrebitelia vymenujú značky bez akýchkoľvek podnetov, tj nie je im predložený zoznam, z ktorého by mohli vyberať. Spotrebitelia sami určujú, ktorým značkám najviac dôverujú. Značka Frosch bola v roku 2023 už dvadsať dvakrát v rade vyhlásená za najdôveryhodnejšiu značku ekologickej drogérie na nemeckom trhu.

VOĽBA SPOTREBITEĽOV 2024

Marketingový program, ktorý každoročne oceňuje nové a inovatívne produkty. Ide o jedinečné ocenenie, ktoré udeľujú samotní spotrebitelia. Toto ocenenie sa udeľuje na základe prieskumu medzi 2 000 spotrebiteľmi a v roku 2024 toto prestížne ocenenie získala vo svojej kategórii produkt Frosch EKO Tablety do umývačky všetko v 1 Citrón.

Hľadanie

Hľadajte medzi produktmi či našimi článkami.

Top produkty